Jag hör icke till något läger, Optimal Press, 2010